Tatsumi-ryu

Systems: kenjutsu (odachi, kodachi, nito, fukuro shinai); iai (odachi); yawara; sojutsu; bojutsu (rokushaku bo, hanbo); shurikenjutsu; hojojutsu; shudan sentoho; monomi
Date founded: Eisho period (1605-1520)
Founded by: Tatsumi Sankyo
Present representative/headmaster: Kato Hiroshi, 22nd headmaster
Primarily located in: Chiba; branches in Australia, France, Spain


Resources


Photos