Tenshin Shoden Katori Shinto-ryu

Systems: kenjutsu (odachi, kodachi, ryoto); iaijutsu (odachi); bojutsu (rokushaku bo); naginatajutsu (onaginata); sojutsu (su yari); jujutsu; shurikenjutsu; ninjutsu; chikujojutsu; gunbaiho; in-yo kigaku
Date founded: early Muromachi period (ca. 1447)
Founded by: Iizasa Choisai Ienao
Present representative/headmaster: Iizasa Yoshisada, 20th headmaster
Primarily located in: Chiba


Photos